Job Vacancies

Главен счетоводител

Offer № 006J
Valid until
Position Главен счетоводител
Short Description Нашият клиент е търговска компания за производство и износ на облекла под собствена марка.
Requirments

• Висше икономическо образование
• Минимум 3 години опит като главен счетоводител в производствено счетоводство.
• Опит в управление на счетоводен екип
• Отлично познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство;
• Задълбочено познаване и използване на международните счетоводни стандарти
• MS Office, Internet, опит в работата със счетоводен софтуер
• Умение за организиране дейността на екип

Responsibilities
Conditions