Конкурси за работа

Sales & Marketing Manager

Обява № 096В
Валидна до
Позиция Sales & Marketing Manager
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на продуктовия маркетинг и дистрибуцията на бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и чужбина и богато продуктово портфолио, включващо водещи световни марки. Във връзка с разрастването на дейността си и реализирането на маркетинговата и търговската политика, компанията търси опитен професионалист за позицията - "SALES & MARKETING MANAGER ".

Изисквания

• Висше образование – специалност „Маркетинг” или друго релевантно образование.
• Опит в разработване и планиране на маркетингови стратегии, налагане на нови продукти и пазарни анализи или развитие на мрежи за продажби – минимум - 3 г.
• Много добър писмен и говорим английски език.
• Стратегическа ориентация и умения да определя приоритети и планира действия.
• Предимство е опит в международна компания в областта на маркетинга и продуктовия мениджмънт или международната търговия с бързооборотни хранителни или нехранителни продукти.
• MS office (Word, Excel, Power Point)
• Възможности за пътувания в чужбина.

Отговорности

• Провежда пазарни проучвания и анализи за оценка на пазарния потенциал на българския пазар за различни брандове и продуктови групи.
• Води преговори с търговски партньори - търговски вериги, самостоятелни търговци и др..
• Изготвя оценки на нови потенциални партньори.
• Следи тенденциите на българския пазар за брандовете и продуктовите групи за които отговаря и предлага за разработване нови продукти, специални предложения и услуги за местните бизнес партньори.
• Разработва и прилага ценови политики и стратегии, следи за спазването им, анализира постигнатите резултати.
•Изработва съгласувано с мениджмънта и прилага цялостна годишна маркетингова стратегия за развитие и разширение на бизнеса на компанията, по региони, брандове и категории продукти.

Условия

• Възможност за професионална изява и развитие в стабилна и развиваща се компания с утвърдено име в пазарния сегмент.
• Много добро стартово основно възнаграждение /3000 -3500лв.бруто, в зависимост от опита в областта на продуктовия маркетинг или развитието на мрежи за продажби на българския пазар/ и много атрактивна бонусна система.
• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.