Конкурси за работа

Мениджър качество

Обява № 124S
Валидна до
Позиция Мениджър качество
Кратко описание на фирмата Нашият клиент е американска компания с утвърдено от 16 години производство в областта на леката промишленост /специфичен текстил/. Във връзка с развитието си компанията търси да назначи в предприятието си в Нови Искър "Мениджър качество"
Изисквания Висше техническо/икономическо  образование, Професионален опит като мениджър  по  качество  в предприятие - минимум  2-3г. Езици (ниво):  добър  работен английски език — писмено и говоримо, предимство е използването на италиански език. Професионален опит в работа със системи за качество ИСО са предимство
Отговорности Участва в разработването и внедряването на СУК Поддържа и контролира спазването на въведените  вътрешнофирмени стандарти /на компанията - майка/ за качество на продукцията. Осъществява входящ контрол върху качеството на всички суровини, материали и опаковки закупувани от дружеството. В процеса на производство осъществява изходящ контрол, като изготвя и подписва нужната документация, съпътстваща продукцията. Създава документация по проследяване на производствените процеси, гарантираща необ-ходимия качествен контрол, в различните етапи на производството на изделията Изготвя анализи и отчети, свързани с осигуряването на качеството. Изготвя контролни планове, доклади за направени измервания и съответните указания Подготвя, съгласува и съхранява необходимите документи Предлага предприемане действия за предотвратяване появата на несъответствия по отношение на материали и продукция
Условия Професионална реализация и дългосрочно и сигурно работно място в утвърдена международна компания; Отлична работна атмосфера и условия на труд /редовна смяна/ Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.