Конкурси за работа

Национален мениджър "Ключови клиенти" - модерна търговия

Обява № 116N
Валидна до
Позиция Национален мениджър "Ключови клиенти" - модерна търговия
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е компания, лидер в областта на търговията с електрически, пневматични и ръчни инструменти и машини, както в традиционния пазар, така и в обслужването на ключови клиенти и модерна търговия.
Във връзка с реализирането на маркетинговата и търговската политика в направление ключови клиенти, компанията търси успешен професионалист за позиция: Търговски мениджър- международни и локални вериги

.
Изисквания

• Висше икономическо/техническо образование;
• Предишен опит в областта на корпоративните продажби - минимум 3 години;
• Опит в сектор машини и инструменти или сходни бизнеси;
• Изградени контакти с международни и локални вериги е предимство;
• Английски език-добро работно ниво
• Много добра компютърна грамотност, работа с ERP система;
• Разбиране на маркетинговите и пазарни принципи при обслужване на международни и локални вериги;
• Опит в управление на екипи;
• Отлични умения за бизнес комуникация и клиентки -ориентирано поведение
• Шофьорска книжка и готовност за интензивно пътуван

е
Отговорности

• Отговаря за търговската политика по отношение на международни и локални вериги, контролира прилагането на политиката на компанията;
• Консултира и договаря специфичните условия по сделки с ключови клиенти;
• Изготвя и актуализира търговски планове и бизнес профили на ключовите клиенти с цел разширяване на асортимента при тях и поддържане на високо ниво на обслужване;
• Проследява и контролира изпълнението на сключените търговски договори;
• Участва в процеса на предвиждане и планиране и на продажбите в канал ключови клиенти;
• Следи за лисвания асортимент и позиционирането на продуктите, предлага нови артикули на мениджърите покупки на ключови клиенти.;
• Изработва и следи за изпълнението на промоционален календар относно планирани маркетингови активности;.
• Ръководи екип служители в направление Ключови клиенти.

Условия

• Възможност за професионална изява и развитие в компания с утвърдено име в пазарния сегмент;
• Отлично възнаграждение и пакет от социални придобивки;
• Възможности за допълнителни бонуси при отлично изпълнение на поставените цели;
• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера;