Конкурси за работа

Специалист качество /ХВП/

Обява № 130S
Валидна до
Позиция Специалист качество /ХВП/
Кратко описание на фирмата Нашият клиент е иновативна производствена компания в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Основната дейност е производство и износ на здравословни и фитнес храни. Компанията разполага със собствена производствена линия за висококачествени зърнени барове, сурови десерти и протеинови барове.
Изисквания 1.Висше образование 2.Професионален опит на подобна позиция в областта на хранително – вкусова промишленост 3.Задълбочени познания в областта на технология на храните; 4.Добра компютърна грамотност 5.Владеене на чужди езици – английски;
Отговорности 1.Осъществява входящ контрол върху качеството на всички суровини, материали и опаковки закупувани от фирмата; 2.Извършва ежедневен качествен контрол на произвежданите продукти според инструкции и процедури и отделя крайни продукти, неотговарящи на стандартите; 3.Участва в срещите на производствения отдел за предприемане на коригиращи действия по проблемите на качеството на произвежданите продукти; 4.Поддържа/подобрява системата за управление по НАССР, ДПП; 5.Организира/провежда вътрешни одити във фирмата; 6.Организира воденето на документи и записи, предвидени в процедурите за управление на качеството НАССР; 7.Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях корегиращи и превантивни действия. 8.Следи за спазване на качествени показатели на стоките и материали от доставчиците и изготвя протоколи за рекламации при отклонение от установените стандарти; 9.Прави рекламация за некачествените и нестандартни стоки и материали.
Условия Мотивиращо възнаграждение; Модерна и високо технологична среда на работа; Стабилност и дългосрочна заетост; Допълнителни стимули - при доказани умения и резултати.