Конкурси за работа

Спедитор морски транспорт

Обява № 057К
Валидна до
Позиция Спедитор морски транспорт
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е ДСВ Еър енд Сий, част от DSV, водеща логистична компания в Европа, международен доставчик на транспортни и логистични услуги, предлагащ пълна гама от решения. Компанията има над 25 години история на българския пазар и изградена глобална мрежа по целия свят.

Защо да кандидатствате?

Ще имате възможност да работите в стабилна международна компания с имидж на доверен партньор.

Ще имате възможност да работите в компания, която стимулира иновативността, личната свобода и възможността за взимане на самостоятелни решения.

Ще имате възможност да изявявайте своите способности, а личният ви принос ще бъде забелязан и възнаграден

Ще имате възможност да учите и да се развивате

Ще можете да разчитате на сигурност и дългосрочна перспектива за работа

Ще получавате справедливо възнаграждение и социални придобивки за вашата работа

Изисквания

Успешният кандидат за тази позиция:

Има завършено висше образование

Притежава професионален опит и познания в областта на международната спедиция - Морски транспорт – минимум 1 година

Има добра компютърна грамотност

Владее английски език на много добро ниво;

Има желание за учене и развитие в областта

Отговорности

Какво ще очаква компанията от Вас?

Да осъществявате контакти с клиентите на фирмата, гарантирайки най- добро обслужване;

Да  отговаряте на клиентски запитвания;

Да организирате изпълнението на транспортните заявки и договори, като спазвате качеството и срока на изпълнение на договорените услуги в съответствие с дефинираното ниво на качеството на услугите;

Да уведомявате клиентите за статуса на пратката и за евентуални проблеми при изпълнението на заявката;

Да следите за своевременно плащане на вземанията с настъпил падеж и за спазване на определените кредитни лимити на всеки клиент;

Да участвате в обработването, решаването и приключването на рекламации от клиентите;

Да контактувате с подизпълнители за изпълнение на клиентските заявки и да договаряте с тях цени и условия ;

Да следите изпълнението на възложените на подизпълнителя услуги и да изготвяте всички необходими документи за възложената услуга;

Да осигурявате информация на клиентите относно изпълнението на възложения превоз и навременната доставка на пратките

Условия

Какво можете до очаквате?

Възможност за професионално развитие в утвърдена компания.

Стимулиращо възнаграждение и бонусна система, насърчаващи личните постижения и принос.

Социален пакет включващ допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, допълнителни заплати

Отлични възможности за кариера и развитие, интензивни обучения (вътрешнофирмени и професионални).

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД. С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.