Конкурси за работа

Регионален търговец покупки на зърнени култури - базиран в град Варна

Обява № 007S
Валидна до
Позиция Регионален търговец покупки на зърнени култури - базиран в град Варна
Кратко описание на фирмата
Изисквания

• Висше и/или средно специално в област на търговията, селското стопанство
• Опит на подобна позиция в изкупуване от селскостопански производители зърнени, зърнено-маслени и бобови култури - мин. 2-4г.
• Валидно свидетелство за управление на МПС
• Компютърна грамотност

Отговорности

• Отговаря за извършване на покупките на търгуваните стоки от регион Варна
• Развива и поддържа пазарното присъствие на компанията
• Изгражда и поддържа контакти със селскостопанските прозиводители в района
• Постига продажбените цели за определените му продукти и в определената територия
• Познава нормативните актове, свързани с търговската дейност. Оформя стандартни документи по доставките с продавачите и организира последващото им изпълнение.
• Информира и подпомага действията на дружеството при взимане на търговски решения относно покупките.
• Отчита дейността си на седмична база

Условия

Възможност за професионална изява и развитие в утвърдена компания в бранша. Възнаграждение в съответствие с отговорностите на позицията и мотивираща бонусна система, пряко обвързана с резултатите.