Конкурси за работа

Мениджър човешки ресурси

Обява № 046N
Валидна до
Позиция Мениджър човешки ресурси
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е компания, лидер в областта на търговията с електрически, пневматични и ръчни инструменти и машини. В компанията в момента работят 190 висококвалифицирани служители, част от които професионално обучени собствени кадри.
Във връзка с реализиране на политиката по управление на човешки ресурси, компанията търси успешен , насочен към резултати, компетентен и ангажиран МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.

Изисквания

Висше образование- Магистър по Управление на човешките ресурси, Психология, Право, Икономика на труда;
Минимум 5 години опит в УЧР в средна или голяма компания;
Опит в набиране, търсене и подбор на персонал;
Опит в обучение на персонал;
Отлични компютърни умения- MS Word, Excel, PowerPoint, Интернет и др.;
Много добро работно ниво на английски език;
Емпатична личност, ориентирана към предоставяне на съвети, подкрепа и напътствие;
Отлични комуникативни умения , способност да разбира и да се свързва с хора на всички нива в компанията;

Отговорности

Отговаря за цялостната политика по управление на човешките ресурси, като разработва и внедрява стратегия за УЧР, в съответствие с визията на организацията и дългосрочните бизнес цели;
Изготвя бюджет за разходи за персонал , свързани със заетостта, отчитане, планиране на ресурсите, наемане на персонал, обучение и други разходи;
Предоставя подкрепа на линейните мениджъри по отношение на трудовото законодателство и разрешаване на спорове, подпомага и консултира служителите;
Ръководи процеса по планиране, подбор и назначаване на персонала,
Подбира ключовите длъжности на компанията;
Идентифицира нуждите от обучение за екипи и хора;.
Организира процеса на обучение на персонала, изготвя програми за повишаване на квалификационното равнище и кариерно развитие;
Разработва инструментите за оценка, атестиране, възнаграждение и мотивиране на персонала; Извършва анализи, проучвания и допитвания до служителите по всички въпроси свързани с тяхната работа и мотивация;
Провежда интервюта за задържане на ключови служители ,осигурява условия за мотивиране и задържане;
Отговаря за изграждане и поддържане на ефективни и динамични взаимоотношения между човешките ресурси;

Условия

Възможност за професионална изява и развитие в компания с утвърдено име в пазарния сегмент. Мотивиращо заплащане. Пакет от социални придобивки. Отлични условия за работа.