Конкурси за работа

Мениджър Маркетинг и продажби

Обява № 096V
Валидна до
Позиция Мениджър Маркетинг и продажби
Кратко описание на фирмата Нашият клиент е голяма международна фирмена група, специализирана в областта на маркетинга, дистрибуцията и логистиката на индустриални продукти. Компанията е с над 20 години опит в България и чужбина и богато продуктово портфолио, включващо водещи световни марки. Във връзка с разрастването на дейността си и реализирането на маркетинговата и търговската политика, компанията търси опитен професионалист за позицията -„Мениджър Маркетинг и продажби”.
Изисквания • Висше образование – специалност „Маркетинг” или друго релевантно образование. • Опит в разработване и планиране на маркетингови стратегии, налагане на нови продукти и пазарни анализи или развитие на мрежи за продажби на външни пазари – минимум - 3 г. • Отличен писмен и говорим английски език. • Стратегическа ориентация и умения да определя приоритети и планира действия. • Предимство е опит в международна компания в областта на маркетинга, търговията и логистиката на различни видове продукти. • Опит в управление на екипи. • Много добра компютърна грамотност, опит в работа с ERP система. • Възможности за пътувания в чужбина.
Отговорности • Изработва съгласувано с мениджмънта и прилага цялостна годишна маркетингова стратегия за развитие и разширение на бизнеса на чуждестранните пазари на компанията за които отговаря, по региони, брандове и категории продукти. • Провежда преговори с дистрибуторите на пазарите за които отговаря, за годишните цели и програмите за маркетингова подкрепа на продажбите. • Управлява отношенията с клиентите в пазарите за които отговаря, както със съществуващите, така и с новопривлечените бизнеспартньори. • Разработва и прилага на търговски и маркетингови стратегии, насочени към ускоряване на растежа на съществуващите пазари. • Следи тенденциите на чуждестранните пазари за брандовете и продуктовите групи за които отговаря и предлага за разработване нови продукти, специални предложения и услуги за местните бизнес партньори. • Провежда пазарни проучвания и анализи за оценка на пазарния потенциал на чуждестранните пазари за различните брандове и продуктови групи. • Разработва и прилага ценови политики и стратегии, следи за спазването им, анализира постигнатите резултати. • Развива потенциални нови пазари. • Води преговори с потенциални нови клиенти. • Изготвя оценки на нови потенциални партньори и планове за навлизането на нови пазари. • Ръководи екип за постигане на конкретните бизнес резултати.
Условия • Възможност за професионална изява и развитие в компания с утвърдено име в пазарния сегмент. • Много добро основно възнаграждение и стимулираща бонусна система. • Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера. • Възможност за развитие на експортни пазари в различни страни на света.