Конкурси за работа

ИНЖЕНЕР ОЦЕНЯВАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ОБЕКТИ – ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Обява № 076JD
Валидна до
Позиция ИНЖЕНЕР ОЦЕНЯВАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ОБЕКТИ – ЧАСТ ЕЛЕКТРО
Кратко описание на фирмата Нашият клиент МАРКАН СЕРВИЗ ООД е фирма с основна дейност изграждане и поддръжка на електро и ВиК инсталации и системи в съответствие с българските и европейски стандарти. Дружеството е част от голям и динамично развиващ се строителено-инвестиционен холдинг.
Изисквания • Висше образование; • Познания относно електро инсталации, пазара на материали и труд; • Стаж по специалността - минимум 1 година; • Допълнителни умения: работа с компютър - Auto Cad, Gaudy, Building Manager, Excel, Word;
Отговорности • Следи и познава пазарните цени на електро материалите; • Изготвя и окомплектова оферти и всички необходими документи за търговете на фирмата; • Изготвя запитвания към подизпълнителите; • Изготвя количествени сметки по видове СМР; • Изготвя актове за извършените СМР; • Окомплектова и съхранява досиетата на текущите и завършените обекти;
Условия Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена и стабилна компания. Много добри условия за работа, мотивиращо заплащане.