Конкурси за работа

Електротехник

Обява № 131S
Валидна до
Позиция Електротехник
Кратко описание на фирмата Нашият клиент е иновативна производствена компания в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Основната дейност е производство и износ на здравословни и фитнес храни. Компанията разполага със собствена производствена линия за висококачествени зърнени барове, сурови десерти и протеинови барове. Компанията търси Електротехник с професионален опит минимум 2 години.
Изисквания
Отговорности 1.Осигурява безаварийна и надеждна работа на машините и подемно-транспортните съоръжения; 2.Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването и извършване на превантивна дейност за недопускане на аварии; 3.Проверява машините, съоръженията и ел. оборудването, преди началото на работния ден, за да се увери в изправността и обезопасяването им; 4.Контролира натоварването на оборудването и предлага график за извършване на ремонтни работи; 5.Участва в съставянето на годишните графици за ремонта и/или профилактика на техническото оборудване; 6.Участва в приемането на нови производствени мощности и оборудване за експлоатация след проведен ремонт или монтаж;
Условия Мотивиращо възнаграждение Първоначално обучение със съответното производствено оборудване, съобразно отговорностите на длъжността; Модерна и високо технологична среда на работа; Стабилност и дългосрочна заетост