Конкурси за работа

Експерт производствено планиране

Обява № 028S
Валидна до
Позиция Експерт производствено планиране
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е иновативна технологична чуждестранна компания, утвърден от над 15 г. производител на електронни модули и системи в областта на медицинска електроника, системи за контрол, видеонаблюдение и други.

Изисквания

• Висше образование - Икономическо или Техническо ;
• Много добро ниво MS Office ( Excel ); ЕРП система
• Много добро ниво на английски език (B2 /С1);

Отговорности

• Цялостно планиране на ресурси по договори от клиенти – поддържане на производствена програма на седмична, месечна и годишна база,
• Контактува с клиенти по уточняване на материали за различните поръчки и с останалите отдели във връзка с осигуряване на материали за производствената логистика
• Контрол на изпълнението на възложените производствени поръчки, според утвърдените срокове;
• Изготвяне на планове, заявки и поръчки за доставка на основни и спомагателни материали, съгласно текущия производствен план;
• Оптимизация на процеса по Планиране в компанията;
• Поддържа актуална информацията в ERP системата на компанията;
• Участва в срещи по планиране на дейности заедно с представители на други отдели (Производство, Закупуване, Склад, Продажби);
• Взаимодейства с Мениджъра по качеството за подобряване на Системата по качество;
Взаимодейства пряко с компанията майка в EU за срокове на производство и доставки на материали
• Подготвя периодични отчети за дейността си ;

Условия