Конкурси за работа

Главен /единствен/ Счетоводител

Обява № 023S
Валидна до
Позиция Главен /единствен/ Счетоводител
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е производствена компания в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Основната дейност е производство и износ на здравословни и фитнес храни. Компанията разполага със собствена производствена линия за висококачествени зърнени барове, сурови десерти и протеинови барове.

Изисквания

• Висше икономическо образование; предимство е специалност «Счетоводство и контрол»
• Опит на подобна позиция в производствена компания – мин. 2 -4г. Предимство е опит в производствена компания в хранително-вкусова промишленост
• Владеене на счетоводен софтуер и Excel

Отговорности

• Контролира и анализира финансово-счетоводната документация съобразно изискванията на НСС и МСС
• Изготвя първични счетоводни, финансови, статистически документи
• Коректно осчетоводява информацията по различни сметки
• Подпомага ръководството за повишаване ефективността и рентабилността на дейността на фирмата при изпълнение на годишния план
• Изготвя междинни и годишни отчети и справки
• Следи за използването и отчитането на входящите ресурси: Суровини и материали; Резервни части; Инструменти; Почистващи и спомагателни материали и др.
• Отчита използването на трудовите ресурси: Отработено време; Отпуски; Дневно изпълнение
• Отчита изпълнението на производствените норми: Отчита готовата продукция; Отчита дневни и месечни престои и причините за това; Отчита производствения брак; Съставя точни данни за производствена, търговска и пълна себестойност на готовата продукция.

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие в млада високотехнологична производствена компания. Много добри условия за работа, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията в компанията.